Tin xem nhiều

Ảnh: Hì hục tát nước ra khỏi nhà sau trận mưa ngập tứ bề...

0
Năm nay một số hẻm, cũng như hệ thống thoát nước đã được cải thiện nên tình trạng ngập sâu tại đây cũng không...

Tin mới nhận

Ảnh: Hì hục tát nước ra khỏi nhà sau trận mưa ngập tứ bề...

0
Năm nay một số hẻm, cũng như hệ thống thoát nước đã được cải thiện nên tình trạng ngập sâu tại đây cũng không...

PHẢI ĐỌC