Cấm chuyển giao trái phép thông tin, bí quyết về công nghiệp an ninh

Theo Nghị định số 63/2020 của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh (có hiệu lực từ ngày 1/8), Nhà nước đầu tư hoặc tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp an ninh, Bộ Công an là đại diện chủ sở hữu.

Căn cứ quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở công nghiệp an ninh, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hoặc đề xuất cấp thẩm quyền quyết định loại hình, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của từng cơ sở công nghiệp an ninh.

Cơ sở công nghiệp an ninh có nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, phát triển sản phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ và các sản phẩm khác phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm…

Nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, phát triển, kinh doanh sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật của lực lượng công an nhân dân, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của xã hội.

Cấm chuyển giao trái phép thông tin, bí quyết về công nghiệp an ninh - 1

Một khu công nghiệp an ninh thuộc Bộ Công an (Ảnh minh hoạ: Người Lao Động).

Cơ sở công nghiệp an ninh nghiên cứu, sản xuất, phát triển các sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng theo cơ chế đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an.

“Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa các sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng theo quy định của pháp luật. Tổ chức chuyển giao công nghệ, giải mã công nghệ, đào tạo, huấn luyện nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển công nghiệp an ninh”- nghị định nêu rõ.

Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ và uỷ thác nhập khẩu hàng hoá phục vụ an ninh cho các cơ sở công nghiệp an ninh đảm bảo điều kiện và năng lực theo quy định của pháp luật.

Cơ chế đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ và uỷ thác nhập khẩu hàng hoá phục vụ an ninh thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định 63 nêu rõ, chính sách thuế nhập khẩu đối với các loại dây chuyền thiết bị, công nghệ, nguyên liệu, vật tư kỹ thuật phục vụ công nghiệp an ninh và dự trữ vật tư kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục vật tư kỹ thuật nhập khẩu phục vụ công nghiệp an ninh.

Nghị định 63 nghiêm cấm tiết lộ bí mật nhà nước về chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, kết quả khoa học, công nghệ có liên quan đến công nghiệp an ninh, nhiệm vụ sản xuất phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân; mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng.

Đồng thời nghiêm cấm sử dụng và chuyển giao trái phép thông tin, tài liệu, sáng chế, quy trình và bí quyết công nghệ thuộc bí mật nhà nước về công nghiệp an ninh.

Thế Kha – Phùng Khánh Linh