Tình người trong cơn lũ lịch sử ở Quảng Bình: Dân...

0
Giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hiện tại lũ trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy là 4,79m, trên mức báo động 3 là...