Khuôn mặt loạt sao thế giới sẽ thế nào nếu điều chỉnh theo tỷ lệ vàng?

Rihanna, Zendaya và nhiều ngôi sao nổi tiếng nếu được điều chỉnh khuôn mặt theo đúng tiêu chuẩn tỷ lệ vàng trông rất khác lạ.

Xem link gốc
Ẩn link gốc

http://baove.congly.vn/khuon-mat-cua-loat-ngoi-sao-noi-tieng-the-gioi-se-nhu-the-nao-neu-duoc-dieu-chinh-theo-dung-chuan-ty-le-vang