Lãnh đạo UB Kiểm tra Trung ương nói về việc xử lý đơn thư “mùa đại hội”

Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà trao đổi bên hành lang Quốc hội.

Lãnh đạo UB Kiểm tra Trung ương nói về việc xử lý đơn thư “mùa đại hội” - 1
Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà.

– Trong những phát biểu, định hướng, chỉ đạo gần đây về việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội khóa tới, các lãnh đạo cao nhất của Đảng đều lưu ý phải cẩn trọng với những trường hợp cán bộ trong quy hoạch có đơn thư khiếu nại tố cáo. “Mùa Đại hội” thực tế đúng là “mùa đơn thư”như dư luận vẫn nói, thưa ông?

– Vì liên quan đến công tác nhân sự đại hội, khi xem xét, đánh giá thì người dân, dư luận thường quan tâm. Người ta biết cái gì thì phản ảnh cái đó với tổ chức Đảng, với cơ quan có thẩm quyền.

Còn giải quyết đơn thư như thế nào trước đại hội đều có quy định hết.

-Nhưng chuyện đơn thư rộ lên mỗi mùa Đại hội rõ ràng cũng là chuyện bất thường, có mục đích vì bình thường thì trong Đảng luôn duy trì hoạt động tự phê bình và phê bình, đâu phải đợi đến gần đại hội mới phê bình nhau, ý kiến về nhau như vậy?

– Phê bình trong đảng thì vẫn làm thường xuyên nhưng gần đến đại hội người ta quan tâm nhiều đền nhân sự, không chỉ trong Đảng mà người dân, dư luận cũng quan tâm, có những vấn đề phát sinh.

Có thể nói trong quá trình kiểm tra giám sát, phê bình thường xuyên có thể có những việc mình chưa làm đến nơi đến chốn, vẫn còn việc này việc kia nên đến gần đại hội, khi lựa chọn những người xuất sắc nhất vào cấp ủy các cấp thì mới có đơn thư phản ánh.

-Tức là đến lúc đó nhân sự rõ rồi, người ta mới thấy cần phải thông tin, đánh giá đúng về nhân sự đó?

Không, làm sao mà rõ được. Liên quan đến nhân sự là cả một quá trình chuẩn bị, có nhiều bước lắm. Quy định 105 (do Ban Chấp hành Trung ương ban hành năm 2017 về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử – PV) đưa ra quy trình 5 bước cơ mà.

– Như vậy, theo ông, việc kiểm tra, giám sát trong Đảng thông qua việc thường xuyên tự phê bình và phê bình lâu nay có hiệu quả thực tế không?

– Công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã có rất nhiều cố gắng. Từ đầu nhiệm kỳ tới giờ có rất nhiều việc cơ quan kiểm tra, giám sát đã làm được nhưng mà nói là đáp ứng hết yêu cầu chưa thì còn nhiều vấn đề.

Mà nếu giải quyết hết được vấn đề thì nói làm gì nữa. Không thể làm hết được. Công tác xây dựng Đảng nói chung, rồi công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng… cũng vậy.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12 vừa rồi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu UB Kiểm tra Trung ương kiểm tra, rà soát kỹ các trường hợp có đơn thư trước khi Bộ Chính trị xem xét, quyết định nhân sự. Việc này đến nay được tiến hành thế nào, thưa ông?

 – Hiện nay việc này được tiến hành theo phân cấp, còn ở Trung ương thì chưa có nhân sự gì, đang làm theo các bước trong quy trình thôi. Hôm nọ Trung ương cũng mới thông báo phương hướng nhân sự, tức là tiêu chuẩn như thế nào, ai thuộc diện nào tái cử, diện nào mới…

Việc rà soát nhân sự có 2 bước. Công tác nhân sự do cơ quan tổ chức tham mưu, khi chuẩn bị nhân sự thì UB Kiểm tra tham gia quá trình thẩm định. Về thẩm định nhân sự thì có quy trình hết rồi, nếu có vụ việc phát sinh, đơn thư phát sinh thì kiểm tra phải vào ngay để giải quyết khiếu nại tố cáo. Trường hợp nhân sự xứng đáng thì tiếp tục ủng hộ giới thiệu.

Năm nay, cơ quan kiểm tra Đảng ưu tiên cho kiểm tra giám sát các nội dung phục vụ đại hội, UB Kiểm tra các cấp dành một quỹ thời gian nhất định để xử lý vấn đề này. Bao giờ cũng thế, trước Đại hội, đơn thư phản ảnh nhiều nên cơ quan kiểm tra sẽ dành một quỹ thời gian nhất định để kịp thời xử lý.

– Kết quả cụ thể công việc đến thời thời điểm này thế nào, thưa ông?

– Kết quả thì chưa có. Còn việc xem xét ai, xử lý ai thì các kỳ họp của UB Kiểm tra đều công bố hết rồi mà, kỳ họp nào cũng thông tin cụ thể. Chúng ta đang làm bài bản đúng quy trình, có kết quả là phải được thông báo, chỉ khi có thông báo thì mới có thông tin.

Tinh thần chung hiện nay là làm rất là quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, không có chuyện bảo chỗ này làm, chỗ kia không, cứ theo quy trình mà làm công bằng, minh bạch.

– Dư luận vừa qua có “ì xèo” nào về nhân sự nào từng được UB Kiểm tra gọi lên làm việc nhưng vẫn lọt vào quy hoạch?

– Làm gì có, chỉ khi có đơn thư thì UB Kiểm tra mới làm thôi. Lựa chọn nhân sự là theo tiêu chuẩn mà. Tiêu chuẩn thế nào thì được giới thiệu, khi nào có kết luận, có hình thức xử lý, kỷ luật thì phải xem xét trì hoãn. Cán bộ vẫn còn uy tín, được mọi người tôn vinh mà bị kỷ luật một việc gì đó thì vẫn xem xét…

– Làm sao để người ta không còn gọi “mùa đại hội” là “mùa đơn thư” nữa, theo ông?

– Thì phải xây dựng Đảng thật tốt thôi. Bác Hồ nói rồi, phải “xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh”. Tổng bí thư, Chủ tịch nước gần đây đã chỉ đạo, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương cũng chỉ đạo liên tục. Nếu trong sạch vững mạnh rồi thì có gì để chỉ đạo nữa.

Không phải chỉ trong Đảng mà trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng thế, chúng ta cũng phải tiếp tục xây dựng, củng cố.

– Xin cảm ơn ông!

Thái Anh