Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc được vay vốn ký quỹ 100 triệu đồng

Theo đó, người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ tại Ngân hàng này mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Đối với trường hợp đã ký quỹ trước ngày 1/1/2022 mà có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì tiền ký quỹ được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi người lao động đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.

Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc được vay vốn ký quỹ 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh minh họa.

Đối với trường hợp ký quỹ từ ngày 1/1/2022 mà bị xử phạt vi phạm hành chính do tự ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động và không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 86, Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.